korepetycje angielski korepetycje niemiecki
Nie jesteś zalogowany.
Nie masz konta?
EDUNEWS.PL: RAPORT HORYZONTALNY DLA SYSTEMU OŚWIATY (1)
Ukazała się II edycja The Horizon Report 2010 poświęcona przyszłości systemu oświaty w średniej i długiej perspektywie. Raport jest wart uwagi, gdyż nie jest to zbiór prognoz, ale rezultat kilkumiesięcznej pracy międzynarodowego zespołu naukowców badających istniejące trendy, wyzwania i nowe technologie, które już są lub za chwilę pojawią się w szkołach ...
EDUNEWS.PL: MIKROBLOGI W EDUKACJI
Technologie web 2.0 są coraz szerzej wykorzystywane w edukacji. Pracowałem z grupą nauczycieli i dyrektorów z woj. łódzkiego, którzy zdobywali kwalifikacje w ramach programu finansowanego z EFS. Były to różne specjalności. Jedną z nich było wykorzystanie technologii cyfrowych w nauczaniu, m.in. kursów e-learning i wdrażanie technologii Web 2.0 w pracy trenera...
EDUNEWS.PL: SZKOŁA DAWNIEJ I DZIŚ
W minionych wiekach postęp społeczny i techniczny był bardzo powolny. Głównym zadaniem tradycyjnej szkoły była reprodukcja społeczeństwa z pokolenia na pokolenie. Rewolucje przemysłowa i naukowa dały postępowi nowe impulsy. Przyspieszenie rozwoju, którego teraz doświadczamy w nauce i technice, uczyniły program tradycyjnej szkoły przestarzałym...
EDUNEWS.PL: JAKA SZKOŁA BYŁA I JAKA JUŻ NIE BĘDZIE
Podstawową funkcją szkoły przez wieki było świadczenie usług na rzecz układów dla niej zewnętrznych, ze względu na które była uruchamiana jako instytucja. Przez wieki szkoła była miejscem zdobywania wiadomości. W zasadzie praca w szkole była prosta – przekazywanie wiadomości przez tych, którzy przez jakiś czas je zdobywali, zanim przyszli do szkoły ...
EDUNEWS.PL: UMIEĆ ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM: UCZNIEM, STUDENTEM
Uczelnie wyższe mają do dyspozycji szeroki katalog narzędzi, za pomocą których mogą komunikować się ze swoimi klientami, czyli osobami studiującymi i potencjalnymi studentami. Ale narzędzia to nie wszystko. Uczelnie to ludzie. To oni, zwłaszcza władze i osoby odpowiedzialne za komunikację, muszą zrozumieć, że muszą się komunikować i że nie wystarczy do tego strona www szkoły...
EDUNEWS.PL: JAK STWORZYĆ MĄDRĄ SZKOŁĘ WYCHOWUJĄCĄ?
Profesor Stanisław Dylak kończy swój artykuł Jaka szkoła była i jaka już nie będzie pytaniem. Próbujmy poszukać odpowiedzi. Postawmy następne pytania. Jak to osiągnąć? Jak stworzyć mądrą szkołę wychowującą? Proponuję jeszcze inną kolejność. Po pierwsze: czyimi rękami, czyli kto ma zainicjować i dokonać przekształcenia polskiej szkoły? Po drugie: jak to zrobić?
EDUNEWS.PL: UCZENIE SIĘ METODĄ UCZNIOWSKIEGO PROJEKTU
Metoda projektu - nazywana „królem metod aktywizujących”, np. przez organizatorów programu „Nauczyciel z klasą”, jest metodą bardzo dobrą, bo ma problemowy charakter, uwalnia indywidualny potencjał, wielostronnie aktywizuje, wymaga współdziałania i porozumiewania się, a przede wszystkim motywuje do uczenia się i daje konkretne edukacyjne korzyści.
IL PONTE poleca wybrane pozycje wydawnictwa Arkady
Specjalną ceną (50% rabatu) objęte są albumy Taschena, w tym prezentujące włoskich artystów: Arcimbolda, Caravaggia, Rafaela.
<<poprzednie [1091] 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 nastepne>>