korepetycje angielski korepetycje niemiecki
Nie jesteś zalogowany.
Nie masz konta?
EDUNEWS.PL: FASTFOODYZACJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
Miałam przyjemność poprowadzić stacjonarne warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego na temat wykorzystania potencjału pytań w edukacji językowej. Na zajęcia dotarły… 3 osoby. W ten sposób dołączyłam do sporego grona trenerów, którzy w ostatnich tygodniach przygotowali szkolenia stacjonarne i albo odwołali je ze względu na niewielkie zainteresowanie, albo zdecydowali się poprowadzić zajęcia – dla bardzo kameralnych grup
EDUNEWS.PL: SZKOŁA A MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
W szkolnych murach spędzamy bardzo dużo czasu, co najmniej kilkanaście lat. Podobno uzbiera się tego około 14 tys. godzin. Kawał życia. A po opuszczeniu murów szkolnych, z dyplomem, uczymy się dalej, na studiach, kursach, szkoleniach, indywidualnie, stacjonarnie i coraz bardziej online. Jednym słowem kształcenie (się) ustawiczne. A potem nawet w uniwersytetach trzeciego wieku. Uczymy się tak dużo a i tak odczuwamy braki, luki w swojej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach. Społecznie dostrzegamy powszechny wtórny analfabetyzm. Coś z tym kształceniem jest nie tak?
EDUNEWS.PL: JAK ORGANIZOWAĆ PRACE Z UCZNIAMI, ABY STALI SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA WŁASNE UCZENIE SIĘ?
Współczesny świat pełen jest nieoczekiwanych zdarzeń, które trudno przewidzieć. Dzieje się tak na skutek coraz większej złożoności społeczeństwa i problemów, ignorowania czynników, które oddziałują ze sobą i stawiania prognoz opartych o modele już opracowane. Nassim Taleb tego typu sytuacje nazywa czarnymi łabędziami (nazwa została przyjęta w odniesieniu do zdarzeń, których istnienia nikt nie spodziewałby się - tak jak nie spodziewano się prawie do końca XVII wieku, że istnieją czarne łabędzie)
EDUNEWS.PL: O PEDAGOGICE PRZEDSZKOLNEJ I METODYCE PRACY Z MAŁYMI DZIEĆMI
Pedagogika jest dyscypliną naukową, która pozostaje zarówno kluczowa dla rozwoju intelektualnego jednostki, jak i jej skutecznego funkcjonowania w świecie społecznym. Z tego względu staje się częstym obszarem debat nie tylko naukowych, zwłaszcza że sposobów nauczania jest równie wiele co wykonujących to zadanie nauczycieli. Przedmiotem zainteresowania Wiesławy Leżańskiej i Elżbiety Płóciennik – autorek najnowszej publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego staje się pierwszy (najważniejszy) z etapów pozyskiwania wiedzy
EDUNEWS.PL: EDUKACYJNY SPACER DOBRY NA WSZYSTKO
...
MNODN: METODA DOBREGO STARTU - sesja praktyczna, 6-7.11.2021r, Kraków.
Metoda Dobrego Startu przeznaczona jest dla pedagogów, nauczycieli przedszkoli, kształcenia zintegrowanego, nauczycieli terapeutów oraz nauczycieli szkolnictwa specjalnego
EDUNEWS.PL: BUDOWANIE SAMOSTEROWNOŚCI POPRZEZ WZMACNIANIE MOTYWACJI DO UCZENIA SIĘ
Pokonanie powstałej luki w wiedzy i umiejętnościach uczniów, po 18 miesiącach zmagania się z pandemią, stanowi jedno z największych teraz wyzwań edukacji. Może ono być nie do pokonania, jeśli nie zadbamy o samopoczucie uczniów. Pandemia i zdalne nauczanie odbiły się mocno na uczniach, wielu odczuwa skutki samotności i strat, które poniosła rodzina. Uczniowie wybili się z rytmu szkolnego
EDUNEWS.PL: JAK POMÓC DYREKTOROM SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH?
W związku z pandemią dużo mówi się o wyzwaniach, z jakimi mierzą się uczniowie i rodzice, coraz częściej pamięta się w tym kontekście także o nauczycielach. Mniej miejsca poświęca się dyrektorom, tymczasem długa lista ich obowiązków stała się w ostatnich miesiącach jeszcze dłuższa. W odpowiedzi na nowe potrzeby dyrektorów szkół niepublicznych powstały pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla obecnych i przyszłych dyrektorów placówek społecznych i prywatnych.
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 nastepne>>