korepetycje angielski korepetycje niemiecki
Nie jesteś zalogowany.
Nie masz konta?
EDUNEWS.PL: WAKACYJNE DOBBLE
Wakacje to dobry czas do wspólnych gier, aktywnych zabaw, które przy okazji porządkują i wzbogacają wiedzę dzieci. Jak kreatywnie utrwalać z uczniami wakacyjne symbole, liczby, litery i rozwijać słownictwo, a przy okazji ćwiczyć skupianie uwagi i percepcję wzrokową?
MNODN: Sposoby pomocy dziecku z trudnościami w sferze społecznej i emocjonalnej...14.09.19, Kraków.
Dobra wizualizacja każdego przykładu, dużo ćwiczeń instruktażowych. Zajęcia pokazujące praktyczną stronę pracy z dziećmi z zaburzeniami.
EDUNEWS.PL: SAMOTNOŚĆ INNOWATORÓW
Zetknąłem się ostatnio z następującym problemem: osamotnieniem nauczycieli, którzy próbowali wprowadzić inny styl pracy z uczniami. Bardziej partnerski, bardziej twórczy, bardziej aktywizujący. Co ciekawe spotkali się z brakiem zrozumienia nie tylko ze strony dyrekcji, rodziców czy innych nauczycieli. Opory pojawiły się także wśród samych uczniów. Bywało, że postawa innowatorów przyjmowana była przez nich z lekceważeniem...
MNODN: Gry i zabawy integracyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 07.09.19, Kraków.
Pomysły na zintegrowanie klasy lub grupy przedszkolnej poprzez działania w grach i zabawach ruchowych, słownych i tanecznych Rozwijanie umiejętności odpowiedniego doboru zabaw i gier interaktywnych w zależności od celu
EDUNEWS.PL: UCZNIOWIE ZE SPE PROGRAMUJĄ
Jednym z najważniejszych zadań współczesnej i nowoczesnej szkoły jest kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli wyposażenie w wiedzę, umiejętności i postawy, które umożliwią im swobodne funkcjonowanie w społeczeństwie i gospodarce. Uczniowie XXI wieku muszą uczyć się właściwych technik komunikacji, współpracy w grupie, logicznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się w obcych językach, obsługi komputera, wykorzystywania go w codziennym życiu, pozyskiwania i analizowania informacji oraz wyciągania wniosków. Aby generalizować i utrwalać nabyte kompetencje musimy proponować uczniom zróżnicowane i atrakcyjne zajęcia edukacyjne
MNODN: Planowanie zawodowe nauczyciela. Procedury i praktyka awansu zawodowego...07.09.19 Kraków.
Planowanie zawodowe nauczyciela. Procedury i praktyka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów dla nauczycieli kontraktowych (na st. mianowanego)
EDUNEWS.PL: UCZNIOWIE ZE SPE PROGRAMUJĄ
Jednym z najważniejszych zadań współczesnej i nowoczesnej szkoły jest kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli wyposażenie w wiedzę, umiejętności i postawy, które umożliwią im swobodne funkcjonowanie w społeczeństwie i gospodarce. Uczniowie XXI wieku muszą uczyć się właściwych technik komunikacji, współpracy w grupie, logicznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się w obcych językach, obsługi komputera, wykorzystywania go w codziennym życiu, pozyskiwania i analizowania informacji oraz wyciągania wniosków. Aby generalizować i utrwalać nabyte kompetencje musimy proponować uczniom zróżnicowane i atrakcyjne zajęcia edukacyjne
EDUNEWS.PL: POSTAWA TO PODSTAWA - POLSKA EDUKACJA A PRZESTRZEŃ DO KSZTAŁTOWANIA POSTAW
„Wszechstronny rozwój osobowości uczniów”, „wdrażanie do samorozwoju”, „kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie”, „dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia” – wszystkie te fragmenty dotyczą kształtowania postaw i znajdują się w częściach wstępnych statutów szkoły, podstaw programowych czy programów wychowawczych. Brzmią i wyglądają pięknie – jak kunsztowne ornamenty wyniosłej konstrukcji i taką też funkcję najczęściej pełnią – nieistotnego detalu, koniecznego dodatku – z nikłym przełożeniem na szkolną rzeczywistość. Ile mamy przestrzeni dla kształtowania postaw w polskiej edukacji?
<<poprzednie [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 nastepne>>