korepetycje angielski korepetycje niemiecki
Nie jesteś zalogowany.
Nie masz konta?
Macmillan: Escape Room na lekcjach języka obcego 16.10.18, webinarium
W dzisiejszych czasach, gdy coraz częściej uciekamy się do stosowania nowych form motywujących uczniów, Escape Room jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych metod aktywizujących. Można ją wykorzystać podczas powtórki materiału, przy wprowadzaniu nowych zagadnień lub po prostu jako element uatrakcyjniający zajęcia językowe. To także dobry pomysł na wszelkiego rodzaju projekty, dni otwarte, wymianę międzyszkolną czy zajęcia pozalekcyjne.
Expressis Verbis: Hunt them down! – how to teach lexis creatively, 21.10.18, Katowice
Give your lessons a true boost! Come to two very intensive teacher workshops in Katowice 20-21 October! WORK SMARTER NOT HARDER! With Expressis Verbis it is possible.
WCIES: Akademia Rusycysty - kurs doskonalący, do 20.10.18, Warszawa.
Cele doskonalenie języków i metodyczne nauczycieli języka rosyjskiego
EDUNEWS.PL - BŁĄD W SZKOLE (artykuł)
Coraz więcej nauczycieli zdaje sobie sprawę, że ważniejsze jest uczenie uczniów krytycznego myślenia niż dążenie do osiągania przez nich wysokich wyników w testach. Pogląd ten jest trudny do zaakceptowania, gdyż nauczyciel w szkole jest rozliczany właśnie z wyników testów swoich uczniów. Jeśli jednak zgadzamy się wewnętrznie, że umiejętność krytycznego myślenia jest ważna, to co możemy w tej sprawie zrobić?
Warsztaty dla lektorów: MYŚLENIE PROJEKTOWE W EDUKACJI - AKTYWIZACJA, 20.10.18, Wrocław
Zapraszamy na warsztaty dla lektorów języków obcych z cyklu: DESIGN THINKING EDU (czyli: MYŚLENIE PROJEKTOWE W EDUKACJI) - AKTYWIZACJA Szkolenie ma formę warsztatów ujętych w 4 bloki tematyczne (każdy blok trwa 90 minut): I blok – teoretyczny: kompetencje lektorów i nauczycieli języków obcych, efekty kształcenia a metody aktywizujące, rola metod aktywizujących w nauczaniu i korzyści wypływające z ich stosowania podczas zajęć, proces zapamiętywania i uczenia się, taksonomia Blooma; II i III blok – praktyczny, warsztatowy: wykorzystywanie niekonwencjonalnych pomysłów do konwencjonalnych zadań, projektowanie gier i zabaw językowych, odniesienie ich do efektów kształcenia i taksonomii Blooma; IV blok – praktyczny, teoretyczny: sytuacje kryzysowe w grupie, z czego wynikają? Jak na nie reagować? Różne typy osobowości i ich wpływ na przebieg zajęć;
NaukaBezGranic: Improv Comedy: Keep Going, Expectaion and Surprise , 19.10.18, W-wa.
Serdecznie zapraszamy na wydarzenia otwarte NaukiBezGranic w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu. Na Państwa zaproszenie chetnie dojedziemy też do Panstwa szkoły, w dowolnym miejscu w Polsce.
GOETHE INSTITUT: FILM I ROZMOWA - SYSTEM ERROR. JAK KOŃCZY SIĘ KAPITALIZM?, 19.10.18, Warszawa
Florian Opitz w swoim dokumencie pokazuje kapitalizm, który, zgodnie z tym, co przepowiedział niegdyś Karol Marks, wpływa na wszystkie obszary naszego życia i znajduje się w pułapce wiecznego wzrostu. Według reżysera system ten znajduje się dziś w kryzysie, lecz można znaleźć pewne wyjście z tej sytuacji…
EDUNEWS.PL - "NOWY" SYSTEM EDUKACJI W OPINII SPOŁECZNEJ (artykuł)
We wrześniu 2017 roku weszła w życie reforma edukacji likwidująca utworzone w 1999 roku gimnazja i wprowadzająca ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, a w miejsce zasadniczych szkół zawodowych – szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia. Po roku funkcjonowania reformy nie zniknęły wątpliwości co do tego, czy była zasadna, a także czy została odpowiednio przygotowana i właściwie wdrożona.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nastepne>>