korepetycje angielski korepetycje niemiecki
Nie jesteś zalogowany.
Nie masz konta?
Lista czasopism dla języka: wszystkie
Wybierz język
Opis
Język
BMAT The BioMedical Admissions Test to egzamin przedmiotowy sprawdzający wiedzę kandydatów starających się o przyjęcie na studia medyczne, weterynaryjne oraz kierunki pokrewne. BMAT jest produktem Cambridge Assessment, największej europejskiej instytucji egzaminacyjnej.
Zobacz więcej
-angielski
IELTS IELTS (International English Language Testing System), został stworzony, aby ocenić umiejętności językowe osób, które zamierzają studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych. IELTS spełnia najwyższe międzynarodowe standardy dla egzaminów oceniających umiejętności posługiwania się językiem obcym. Egzamin sprawdza cztery podstawowe umiejętności: słuchanie (Listening), rozumienie tekstów pisanych (Reading), pisanie (Writing) i mówienie (Speaking). IELTS sprawdza znajomość języka, używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu codziennym.
Zobacz więcej
-angielski
STEP Sixth Term Examination Paper jest testem z matematyki, używanym w celu wyłonienia najzdolniejszych kandydatów starających się o przyjęcie na oblegane kierunki studiów matematycznych i pokrewnych.
Zobacz więcej
-angielski
TFI TFI - Test de français International Egzamin sprawdzającym znajomość języka francuskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki. Test de français International to odpowiednik egzaminu TOEIC w języku francuskim, oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej strukturze do egzaminu z języka angielskiego.
Zobacz więcej
-francuski
TKT Teaching Knowledge Test to egzamin dla nauczycieli języka angielskiego oceniający wiedzę na temat nauczania angielskiego jako języka obcego. TKT obejmuje następujące zagadnienia: - zróżnicowane sposoby nauczania języka - terminologia w nauczaniu języka - stosowanie materiałów dydaktycznych główne elementy planowania lekcji - metody prowadzenia zajęć z grupą w zależności od potrzeb.
Zobacz więcej
-angielski
[1] 2