korepetycje angielski korepetycje niemiecki
Nie jesteś zalogowany.
Nie masz konta?
Centrum Szkoleniowe Constellation zaprasza lektorów na warsztat z komunikacji - 18.04 Warszawa
Efektywna komunikacja ze słuchaczami

Warsztat dla lektorów języków obcych,
Warszawa, 18 kwietnia 2009

Chcesz być super lektorem? Aby osiągnąć ten cel potrzebna ci jest nie tylko bardzo dobra znajomość języka obcego i metod nauczania.

Ponadprzeciętny nauczyciel to ktoś, kto potrafi m.in. stworzyć odpowiednią atmosferę na zajęciach i wspierać słuchaczy w nauce poprzez umiejętne określanie oczekiwań, przekazywanie informacji na temat postępów słuchacza oraz motywowanie. To również osoba, która widzi i słyszy to, co nie zostało powiedziane, potrafi budować dobre relacje ze słuchaczami i radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Zapraszamy na całodniowe szkolenie otwarte w języku polskim, skierowane do lektorów uczących dorosłych i młodzież licealną, dzięki któremu wzmocnisz swoje umiejętności budowania kontaktu i skutecznej komunikacji ze słuchaczami.

Szkolenie ma formę warsztatu, uczestnicy będą mieli okazję do ćwiczenia poszczególnych umiejętności poprzez odgrywanie scenek i wypracowywania rozwiązań wspólnie z trenerem i pozostałymi uczestnikami.
Szkolenie poprowadzi doświadczony trener z przygotowaniem metodycznym i psychologicznym, 15-letnim doświadczeniem w pracy lektora i 7-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku metodyka.

Program szkolenia

Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu kontaktu ze słuchaczami

 Co mówi słuchacz gdy nie mówi, czyli o odczytywaniu sygnałów niewerbalnych

 Komunikaty niewerbalne lektora – postawa, mimika, kontakt wzrokowy, odległość od słuchacza

 Organizacja przestrzeni w sali lekcyjnej

 Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Style komunikacji

 Rozpoznawanie stylów komunikacji

 Dopasowywanie stylu komunikacji lektora do słuchacza

Prowadzenie rozmów ze słuchaczami

 Przeszkody w dobrej komunikacji i radzenie sobie z nimi

 Sztuka odzwierciedlania w budowaniu kontaktu z rozmówcą

 Rola aktywnego słuchania w kontakcie ze słuchaczem

 Stosowanie narzędzi aktywnego słuchania - parafrazy, klaryfikacji, odzwierciedlania emocji

 Umiejętne zadawanie pytań
Przekazywanie słuchaczowi informacji zwrotnych na temat postępów w nauce

 Cechy i struktura dobrej informacji zwrotnej

 Konstruktywne chwalenie i krytykowanie słuchaczy

 Wzmacnianie motywacji słuchacza
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach związanych z rozmowami ze słuchaczami

 Egzekwowanie ustaleń, rozmowy dyscyplinujące

 Radzenie sobie z emocjami własnymi i słuchacza


Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 Wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych i swobody w kontakcie ze słuchaczem

 Zwiększenie swobody w prowadzeniu rozmów ze słuchaczami na temat ich postępów w nauce

 Wzmocnienie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów ze słuchaczami

 Możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami szkolenia

 Możliwość otrzymania informacji zwrotnych od trenera i uczestników szkolenia


Metody pracy i stosowane techniki
▪ Prezentacja trenera
▪ Ćwiczenia indywidualne
▪ Praca w podgrupach
▪ Studia przypadków
▪ Dyskusja moderowana
▪ Odgrywanie scenek
▪ Burza mózgów
▪ Sesje informacji zwrotnych


Organizacja szkolenia:

Liczebność grupy 8-15 osób

Długość szkolenia 9.30 - 16.45 (8 godzin dydaktycznych + 2 przerwy po 15 minut + przerwa obiadowa – 45 minut)

Miejsce szkolenia Centrum Konferencyjne „Europrofes”, Warszawa, ul. Sielecka 22 (dzielnica Mokotów)

Wartość 1 dnia szkolenia
295 zł brutto (wczesna rejestracja do 30 marca 2009 r.)
370 zł brutto (rejestracja do 10 kwietnia 2009 r.)

Wartość inwestycji
Cena obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego programu szkolenia, przygotowanie materiałów dla uczestników, certyfikaty dla uczestników

Zapewniamy możliwość zorganizowania lunchu w trakcie szkolenia. Koszt lunchu to 40zł (płatne dodatkowo).

Termin szkolenia 18 kwietnia 2009 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach na naszej stronie internetowej www.constellation.pl , w zakładce ‘Aktualności’.

Kontakt z nami
biuro@constellation.pl
508 343 340
503 109 801http://www.constellation.pl 2009-03-23

Aby nie widzieć poniższej reklamy:
zaloguj się jako lektor, jeżeli nie masz konta zarejestruj się.