szukaj lektora

Witamy,
www.szukaj-lektora.pl to narzędzie ułatwiaj±ce lektorowi, nauczycielowi, korepetytorowi znalezienie dobrej pracy i rozwój zawodowy.

Celem projektu jest stworzenie aktywnego, ogólnopolskiego systemu informacji o popycie i podaży na rynku szkoleń językowych, o możliwo¶ciach nauki samodzielnej i wspomaganej a także stworzenie miejsca z informacjami dla lektorów o możliwo¶ciach rozwoju (szkolenia, konferencje, seminaria, nowo¶ci na rynku wydawniczym…).
W efekcie lektor znajdzie odpowiedni± dla siebie pracę, a klient indywidualny lub firmowy – odpowiedniego dla siebie lektora lub odpowiedni sposób uczenia.

Powstaj±cy portal www.szukaj-lektora.pl to ¶wietne narzędzie dla firm poszukuj±cych odpowiedniej szkoły językowej, to odpowiedĽ na konieczno¶ć efektywnej i coraz bardziej specjalistycznej edukacji językowej, to rozwi±zanie problemów zapracowanych ludzi, którzy chc± znaleĽć optymalny sposób na naukę języków obcych dla siebie czy swoich dzieci.

Dostępne s± także:

 • SPERSONALIZOWANY SYSTEM informuj±cy o konkretnych potrzebach rynku – dla poszukuj±cych pracy
 • 2 WYSZUKIWARKI + SYSTEM OGŁOSZEŃ - dla potencjalnych pracodawców
 • SZKOLENIA I KONFERENCJE – zawsze aktualny terminarz z możliwo¶ci± rejestracji
 • AKTUALNO¦CI branżowe - informacje o konkursach, nagrodach, rabatach dla lektorów i nauczycieli i inne ciekawostki;

Za merytoryczn± stronę przedsięwzięcia odpowiada ATTENTION.Główne obszary działania:

 

 • Propagowanie jako¶ci w nauczaniu języków obcych
 • Doradztwo
 • Audyt lingwistyczny
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń językowych oraz warsztatów dla firm i instytucji
 • Organizowanie zagranicznych szkoleń językowych
Realizowali¶my projekty dotycz±ce szkoleń językowych m.in. dla:
British American Tobacco Poland, Bauer-Weltbild Media (Klub dla Ciebie).


Za techniczn± stronę przedsięwzięcia odpowiada 2MNET Sp. z o.o.Główne obszary działania:

 • Audyt bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • Wdrożenie systemów informacyjnych wspomagaj±cych zarz±dzanie przedsiębiorstwem
 • Projektowanie i wykonywanie aplikacji (w tym dla sieci web)
 • Doradztwo teletechniczne
 • Serwis sprzętu i oprogramowania

Realizowali¶my projekty m.in. dla:
Koenig and Bauer Polska, Senator, Gdańskie Wydawnictwo O¶wiatowe, Torus, Promat


Zaczynamy od stworzenia miejsca, gdzie szkoły językowe i placówki o¶wiatowe prowadz± rekrutację, gdzie firmy będ± chciały znaleĽć lektora do bezpo¶redniej współpracy, a osoby prywatne będ± miały możliwo¶ć zaproponować lektorowi pracę blisko Twojego domu i w odpowiadaj±cym Ci mu czasie. Zapraszamy lektorów, nauczycieli i korepetytorów do wypełnienia formularza – to pierwszy etap naszych wspólnych działań.

W kolejnych etapach w strukturze portalu pojawi± się:

 1. NOWO¦CI WYDAWNICZE - z opcj± sortowania po języku;
 2. PRZEWODNIK PO PODRĘCZNIKACH – przegl±d rynku + opinie użytkowników + wyszukiwarka, z opcj± kontaktu z autorem lub metodykiem i możliwo¶ci± zakupu wybranych pozycji;
 3. METODYKA uczenia języków obcych – kanony i nowo¶ci, spotkania z autorytetami, porady praktyczne – w budowie działy ogólne i osobne na poszczególne języki, uwzględniaj±ce specyfikę ucznia;
 4. POMOCE do nauki samodzielnej – przegl±d rynku + opinie użytkowników + wyszukiwarka (co polecać uczniom?);
 5. MATERIAŁY do wykorzystania w pracy – „gotowce” lub wersje demonstracyjne;
 6. LEKTOR POSZUKIWANY – najbardziej poszukiwane profile w regionach;
 7. EGZAMINY – specyfika, uprawnienia, centra egzaminacyjne;
 8. METODY UCZENIA – wersja dla profesjonalistów i wersja dla wstępnie zainteresowanych;
 9. KSIĘGARNIE

Je¶li w Twojej głowie pojawiły się inne pomysły lub chcesz podzielić się swoimi wrażeniami czy komentarzem – napisz do nas.

Serdecznie zapraszamy!

Redakcjawww.szukaj-lektora.pl to narzędzie ułatwiające lektorowi, nauczycielowi, korepetytorowi znalezienie dobrej pracy i rozwój zawodowy.

Celem projektu jest stworzenie aktywnego, ogólnopolskiego systemu informacji o popycie i podaży na rynku szkoleń językowych, o możliwościach nauki samodzielnej i wspomaganej a także stworzenie miejsca z informacjami dla lektorów o możliwościach rozwoju (szkolenia, konferencje, seminaria, nowości na rynku wydawniczym…).
W efekcie lektor znajdzie odpowiednią dla siebie pracę, a klient indywidualny lub firmowy – odpowiedniego dla siebie lektora lub odpowiedni sposób uczenia.

Powstający portal www.szukaj-lektora.pl to świetne narzędzie dla firm poszukujących odpowiedniej szkoły językowej, to odpowiedź na konieczność efektywnej i coraz bardziej specjalistycznej edukacji językowej, to rozwiązanie problemów zapracowanych ludzi, którzy chcą znaleźć optymalny sposób na naukę języków obcych dla siebie czy swoich dzieci.

Dostępne są także:

 • SPERSONALIZOWANY SYSTEM informujący o konkretnych potrzebach rynku – dla poszukujących pracy
 • 2 WYSZUKIWARKI + SYSTEM OGŁOSZEŃ - dla potencjalnych pracodawców
 • SZKOLENIA I KONFERENCJE – zawsze aktualny terminarz z możliwością rejestracji
 • AKTUALNOŚCI branżowe - informacje o konkursach, nagrodach, rabatach dla lektorów i nauczycieli i inne ciekawostki;

Główne obszary działania:

 

 • Propagowanie jakości w nauczaniu języków obcych
 • Doradztwo
 • Audyt lingwistyczny
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń językowych oraz warsztatów dla firm i instytucji
 • Organizowanie zagranicznych szkoleń językowych
Realizowaliśmy projekty dotyczące szkoleń językowych dla wielu firm.

Zaczynamy od stworzenia miejsca, gdzie szkoły językowe i placówki oświatowe prowadzą rekrutację, gdzie firmy będą chciały znaleźć lektora do bezpośredniej współpracy, a osoby prywatne będą miały możliwość zaproponować lektorowi pracę blisko Twojego domu i w odpowiadającym Ci mu czasie. Zapraszamy lektorów, nauczycieli i korepetytorów do wypełnienia formularza – to pierwszy etap naszych wspólnych działań.

W kolejnych etapach w strukturze portalu pojawią się:

 1. NOWOŚCI WYDAWNICZE - z opcją sortowania po języku;
 2. PRZEWODNIK PO PODRĘCZNIKACH – przegląd rynku + opinie użytkowników + wyszukiwarka, z opcją kontaktu z autorem lub metodykiem i możliwością zakupu wybranych pozycji;
 3. METODYKA uczenia języków obcych – kanony i nowości, spotkania z autorytetami, porady praktyczne – w budowie działy ogólne i osobne na poszczególne języki, uwzględniające specyfikę ucznia;
 4. POMOCE do nauki samodzielnej – przegląd rynku + opinie użytkowników + wyszukiwarka (co polecać uczniom?);
 5. MATERIAŁY do wykorzystania w pracy – „gotowce” lub wersje demonstracyjne;
 6. LEKTOR POSZUKIWANY – najbardziej poszukiwane profile w regionach;
 7. EGZAMINY – specyfika, uprawnienia, centra egzaminacyjne;
 8. METODY UCZENIA – wersja dla profesjonalistów i wersja dla wstępnie zainteresowanych;
 9. KSIĘGARNIE

Serdecznie zapraszamy!

historical fantasycertyfikat ekologiczny