korepetycję językowe
Oglądasz katalog CV lektorów/nauczycieli/korepetytoróww poszukujących pracy, wyświetlonych według kryterium:
- język: polski dla cudzoziemców
- miasto: Poznań
wyszukuj po zadanych kryteriach

Przejdz do podglądu list pokrewnych lektorów/nauczycieli/korepetytorów twojemu wyszukaniu:

- wszyscy lektorzy poszukujący pracy pogrupowani po językach
- wszyscy lektorzy poszukujący pracy pogrupowani po województwach
- Listy lektorów/nauczycieli/korepetytorów języków w województwie wielkopolskim
- Listy lektorów/nauczycieli/korepetytorów języka polskiego dla cudzoziemców


Pokrewne poszukiwania:
Katalog lektorów języka polskiego dla cudzoziemców w województwie wielkopolskim


Przejdź do:
  Znaleziono 64 lektorów.
język polski dla cudzoziemców Poznań
  [1] 2 3 4 5 6 7  
Lp
Login
Język
O sobie
Link do CV
1 111987 polski dla cudzoziemców, rosyjski
Prowadzę lekcje języka rosyjskiego dla osób w każdym wieku oraz języka w sferze biznesu na każdym poziomie zaawansowania. Swoją przygodę z językiem rosyjskim rozpoczęłam w liceum, następnie kontynuowałam naukę w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego w Moskwie, na licznych kursach i obecnie na filologii rosyjskiej (studia dzienne). Od blisko 5 lat prowadzę zajęcia z języka rosyjskiego na każdym poziomie, uczę zarówno DZIECI (od 8 r.ż.), MŁODZIEŻ jak i DOROSŁYCH. Udzielam korepetycji z: - języka ogólnego, - języka w sferze biznesu, również prowadzę konwersacje. Indywidualnie, dla każdego swojego kursanta, układam program pracy i przygotowuję materiały do każdych zajęć. Przy tym staram się rozwijać wszystkie zdolności, tj. zarówno mówienie, gramatykę, redagowanie tekstu i czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Największy nacisk kładę na umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy, ponieważ dziś płynna komunikacja językowa jest najważniejsza. Przygotowywałam (i nadal przygotowuję) m. in. do: - MATURY na poziomie podstawowym i rozszerzonym; - egzaminu TELC, - egzaminu TRKI, - egzaminu resortowego w MSZ, - egzaminu \"Język rosyjski w biznesie\". Oferuję również bieżącą pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych i naukę języka. Język rosyjski jest moją pasją, jestem w stałym kontakcie z mieszkańcami Rosji co sprawia, że mój rosyjski jest barwny i żywy. Zapraszam na zajęcia tych wszystkich, którzy chcą poznać język naszych wschodnich sąsiadów.
2 aagata1515 angielski, francuski, hiszpański, polski dla cudzoziemców
Jestem osobą bardzo towarzyską, otwartą i cierpliwą. Od 2 lat udzielam korepetycji z j.hiszpańskiego i angielskiego co sprawia mi wiele radości. Na swoim koncie mam ukończonych wiele kursów językowych oraz półroczny pobyt w Hiszpanii.
3 ABC_polski polski dla cudzoziemców
Jestem nauczycielką języków obcych z uprawnieniami do nauczania cudzoziemców języka polskiego. Mam ponaddwudziestoletnią praktykę pracy w szkole (jako nauczyciel polskiego i języków obcych), ponadto - doświadczenie w prowadzeniu kursów indywidualnych i grupowych dla osób w różnym wieku (w tym także w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego). Znam wymagania certyfikacyjne, potrafię przygotować do egzaminów na każdym poziomie. Staram się prowadzić lekcje w sposób ciekawy i urozmaicony. Wraz z językiem przybliżam polską kulturę. Nauka może odbywać się przy użyciu języka rosyjskiego, niemieckiego lub wyłącznie w języku polskim. Nauczam skutecznie i bezstresowo. Kładę nacisk na praktyczne umiejętności, a i objaśnienie w przystępny sposób trudnych reguł gramatycznych języka polskiego nie stanowi problemu. Metody i techniki nauczania dostosowuję do poziomu, możliwości i potrzeb uczących się osób.
4 AgataKwiaton angielski, polski dla cudzoziemców, fiński
Brak informacji
5 Agnieszka158 polski dla cudzoziemców
Brak informacji
6 AgnieszkaCi angielski, polski dla cudzoziemców
Brak informacji
7 aniaosz polski dla cudzoziemców
Brak informacji
8 anneanne niemiecki, polski dla cudzoziemców
Jestem osobą zdeterminowaną i ambitną, nastawioną na wyzwania i osiągnięcia oraz nowości w metodyce i dydaktyce. Nie mam marzeń - mam cele. Dzięki temu udało mi się zdobyć w trakcie studiów stypendia naukowe oraz 2 stypednia zagraniczne: Erasmus i stypendium Brandenburskie Fremdsprachenassistent im Fremdsprachenunterricht.
9 Artur93121 angielski, polski dla cudzoziemców, rosyjski
Języka polskiego jako obcego nauczam zarówno w języku rosyjskim, jak i angielskim. Mam szczególne doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych. Z języka angielskiego mogę prowadzić zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Mam duże doświadczenie w nauczaniu przez Skype. Szczególnie chętnie prowadzę konwersacje lub zajęcia mieszane konwersacyjno-gramatyczne.
10 axelma123 polski dla cudzoziemców
Wykaz wybranych publikacji: 1. Mamo, батько! W jaki sposób przygotować się do wychowania dziecka dwujęzycznego? O bilingwizmie w środowisku polsko-ukraińskim, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia VII, pod. red. M. Pamuły-Behrens, M. Szymańskiej, Kraków 2016. 2. (Non)existence of Judas in the novel Electric Banans of Mirosław P. Jabłoński/(Не)буття Іуди в романі Електричні банани Мирослава П. Яблонського, „Current issues of social studies and history of medicine. Joint Ukraine-Romanian scientific journal”/ „Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний Українсько-Румунський науковий журнал” 2016, nr 1 (9) 2016, s. 102-106. 3. Kościan w kontekście nauczania języka polskiego na Ukrainie, [w:] Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. Utrwalanie śladów społecznej tożsamości, pod red. Z. Witkowskiego, Kościan 2016. 4. Ogłupianie? Homo videns a współczesne programy rozrywkowe, [w:] Rozrywka w mediach, pod. red. K. Burskiej, P. Czarnek, K. Ososińskiej, Łódź 2012. 5. Zabawa w pamiętanie, „Krynica. Pismo mniejszości polskiej na Ukrainie” 2012, nr 78, s. 46-47. 6. „Niewolnicy na wieczność” Czesława Miłosza, „Krynica. Pismo mniejszości polskiej na Ukrainie” 2012, nr 76, s. 48-49. 7. Samotna (?) w wielkim mieście, „Krynica. Pismo mniejszości polskiej na Ukrainie” 2012, nr 75, s. 44-47. 8. Odeski film, „Kozirynek” 2012, nr 12, s. 182-185. 9. Odeska hibernacja, „OBOK. Krajeński Kwartalnik Literacki” 2012, www.kwartalnik-obok.pl 10. Wampiry w rytmie disco polo, „Uniwersal” 2012, nr 8, s. 25-26. 11. Czy słuchanie muzyki metalowej może przyczynić się do wielbienia Szatana?, „Krytyka literacka” 2011, nr 7, www.krytykaliteracka.blogspot.com 12. O koncepcji religii w „Xiędzu Fauście” Tadeusza Micińskiego, „Krytyka literacka” 2011, nr 9, www.krytykaliteracka.blogspot.com 13. O kajecikowym spisie, telenowelach i …, „OBOK. Krajeński Kwartalnik Literacki” 2009, nr 13. 14. Emocje, „Kozirynek” 2009, nr 9, s. 123-124. 15. Chęć zrozumienia, „OBOK Krajeński Kwartalnik Kulturalny”, nr 3/2008 (11). 16. Czekanie ma mężczyznę mitologicznej Danae, czyli o kobiecie uwikłanej w miłość, „Kozirynek” 2008, nr 4, s. 79 – 83. 17. Halina Poświatowska w walce o miłość, „OBOK Krajeński Kwartalnik Kulturalny”, nr 1/2008 (9). 18. Ikar współczesny, „OBOK Krajeński Kwartalnik Kulturalny”, nr 12/2008. 19. Koncepcja powieści – worka wobec Teorii Czystej Formy S. I. Witkiewicza, knowacz.pl., http://www.knowacz.pl/publicystyka/baczyk/baczyk_0101.htm. 20. O Ewangelii wg Piłata, „OBOK Krajeński Kwartalnik Kulturalny”, nr 3/2007. 21. O książce Martina Goldsmitha pt.: „Szukając Boga”, „OBOK Krajeński Kwartalnik Kulturalny”, nr 1/2008 (9). 22. Opowieść o umieraniu, Racjonalista.pl, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5522. 23. Raj, „OBOK Krajeński Kwartalnik Kulturalny”, nr 12/2008. 24. Szukając Boga. Martin Goldsmith, „Apeiron Magazine”, http://www.apeironmag.pl/literatura/szukajac-boga-martin-goldsmith/. 25. Wołanie o dobro, czyli o powieści Juana Tafura, „RED. Pismo literackie” 2008, nr 1 (06), s. 117 – 118. 26. Z Charonem na drugą stronę, czyli o życiu po życiu w poezji T. Różewicza, „OBOK Krajeński Kwartalnik Kulturalny”, nr 8/2007 (8).
0-100