korepetycję językowe
Oglądasz katalog CV lektorów/nauczycieli/korepetytoróww poszukujących pracy, wyświetlonych według kryterium:
- język: greka klasyczna
- województwo: śląskie
wyszukuj po zadanych kryteriach

Przejdz do podglądu list pokrewnych lektorów/nauczycieli/korepetytorów twojemu wyszukaniu:

- wszyscy lektorzy poszukujący pracy pogrupowani po językach
- wszyscy lektorzy poszukujący pracy pogrupowani po województwach
- Listy lektorów/nauczycieli/korepetytorów języków w województwie śląskim
- Listy lektorów/nauczycieli/korepetytorów języka klasycznej greki


Pokrewne poszukiwania:
Katalog lektorów języka klasycznej greki w mieście Częstochowa
Katalog lektorów języka klasycznej greki w mieście Katowice


Przejdź do:
  Znaleziono 3 lektorów.
język greka klasyczna śląskie
   
Lp
Login
Język
O sobie
Link do CV
1 jotene łacina, greka klasyczna
Jestem absolwentką filologii klasycznej. Posiadam przygotowanie pedagogiczne wymagane do pracy w szkole oraz w szkołach wyzszych (lektoraty). Moje zainteresowania skupiają się wokół łaciny koscielnej, ale uczę i tłumaczę teksty także z inych dziedzin. Chociaż języki klasyczne kojarzą się raczej z powagą i majestatem Imperium Romanum, staram sią uczyć ich również poprzez zabawę, wykorzystująć kreatywność i poczucie humoru (własne i ucznia:)
2 ulawenda łacina, greka klasyczna
Filolog klasyczny z ponad 25-letnim stażem, mgr filologii klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel dyplomowany. Pełna dyspozycyjność, doświadczenie zawodowe, znajomość obsługi komputera, solidność i wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów. Język łaciński: Oferuję pomoc w przygotowaniu do lekcji, zajęć, sprawdzianów, kolokwiów, zaliczeń, w tłumaczeniu tekstów z kompletnym rozbiorem gramatycznym i słownictwem, przygotowanie materiałów do egzaminów i zaliczeń, a także tłumaczenie tekstów z łaciny prawniczej i medycznej - wszystkie poziomy zaawansowania. Język grecki: Oferuję pomoc w przygotowaniu do zajęć, sprawdzianów, kolokwiów, zaliczeń, w tłumaczeniu tekstów (wraz z określaniem form gramatycznych, jeśli będzie taka potrzeba) - poziom podstawowy i średniozaawansowany.
3 vasermon czeski, łacina, rosyjski, słowacki, greka klasyczna, ukraiński
Oferuję naukę niżej wymienionych języków metodami tradycyjnymi bądź niekonwencjonalnymi – wedle indywidualnych preferencji klienta. Zapewniam własne materiały i pomoce dydaktyczne, w tym własnego autorstwa. Działalność lektorską prowadzę od 2005 roku (z przerwami na dokształcanie się): od czasów brneńskich studiów, kiedy zacząłem udzielać korepetycji z języka czeskiego obcokrajowcom usiłującym zdać egzaminy wstępne na bohemistykę. Po studiach rusycystycznych i politologicznych kontynuowałem działalność na terenie rodzimego Śląska Cieszyńskiego, ucząc prywatnie po obu stronach granicy państwowej i poświęcając się zagadnieniom dydaktyki języków obcych oraz rozpracowywaniu efektywnych metod nauczania, sprawdzając ich skuteczność w praktyce. Współpracowałem z kilkoma szkołami językowymi, którym nadal oferuję swoje usługi, jednak od pewnego czasu świadomie orientuję się na klientów indywidualnych, których różnorodność i wymagania są dla mnie nieustannym wyzwaniem i bodźcem do dalszego rozwoju zawodowego. W chwili obecnej zajmuję się nauczaniem języka czeskiego, słowackiego, rosyjskiego i łaciny, chociaż w przypadku mocnego zainteresowania językiem ukraińskim, białoruskim lub greką klasyczną jestem w stanie znaleźć czas także na te przedmioty. W rozdziałach pojedynczych języków publikuję szczegółowe informacje na temat polecanych pomocy naukowych (podręczniki, rozmówki, przewodniki gramatyczne, przydatne linki), do których dołączam abstrakty spod własnego pióra, jak też dodatkowe informacje i ciekawostki. W nauczaniu od samego początku kładę nacisk na szybkie opanowanie prawidłowej wymowy przyswajanego języka, którą konfrontuję z nagraniami wypowiedzi rodzimych użytkowników, by już na starcie przyzwyczaić do obcowania z ustną formą mowy. Chodzi nie tylko o rozumienie odtwarzanych wypowiedzi, ale też o wejście w sferę konwencyjnej dykcji, akcentacji, intonacji. Zagadnienia gramatyczne utrwalam na podstawie ich praktycznego zastosowania w zdaniach, po przerobieniu których kursant sam (w sposób naturalny) wyłapuje funkcjonowanie istotnych zjawisk „w akcji”. Wprowadzanie konwersacji od początkowych lekcji ma na celu zdobycie pewności siebie mówcy oraz osiągnięcie językowej samodzielności w ogólnoludzkich kontaktach z obcojęzycznymi osobami poprzez prężne opanowywanie słownictwa z zakresu poszczególnych sfer życia codziennego (sport, zakupy, życie towarzyskie, w urzędzie, w restauracji itp.). Ze względu na bezsprzeczne zalety stosowania twórczych metod w procesie edukacyjnym, jak i z wymogu opanowania ortografii i stylistyki, zmuszam także kursantów do prowadzenia aktywnej komunikacji piśmiennej, jak również do czytania – pożytecznej czynności, za pomocą której jesteśmy w stanie wyłapać z kontekstu wiele względnie niezrozumiałych zawiłości. Znaczna część wykładów przeznaczona jest poszerzaniu i pielęgnacji zasobu słownictwa w oparciu o dedukcje etymologiczne, czyli zaszeregowanie wyrazów do pewnego \"ciągu genealogicznego\" i uzmysłowienie sobie więzi i zależności słowotwórczych. Indywidualne dobieranie profilu kształcenia umożliwia późniejszą koncentrację na doskonaleniu fachowego wyposażenia terminologicznego: biznesowego, prawnego, administracyjnego, informatycznego, zdrowotnego itd., zgodnie z życzeniami klienta. Z powyższego można łatwo wywnioskować, że zajęcia ukierunkowane są na pełną aktywizację ich uczestników, przez co gros nauki przypada na czas pracy z lektorem w trakcie lekcji, a nie na pozalekcyjne głowienie się nad pokrętną gramatyką w parze z bezmyślnym wkuwaniem słów. Materiałów dydaktycznych używam tak, by za ich pośrednictwem skupić się najpierw na cechach wspólnych dla obu języków (ojczystego i zgłębianego; np. wspólne dźwięki i znaki, synonimy, rekcje, funkcje czasów, składnia), by następnie zasygnalizować odstępstwa i różnice, ilustrując całość na twórczym tłumaczeniu fragmentów tekstu z wykorzystaniem metody komparatystycznej. Kolejność omawianych kwestii kieruje się zatem bardziej pokrewieństwiem typologicznym języków niż tradycyjną relewancją. Ostatecznym celem jest oczywiście świadomy, w pełni kompetentny użytkownik języka. Ze względu na odmienne zapotrzebowania osób zainteresowanych nauką, warunki współpracy ustalam z każdą z osobna, toteż nie zamieszczam tutaj szczegółów w postaci tabelek z rozkładami zajęć itp. Również w kwestiach układu lekcji, rodzaju wykorzystywanych materiałów lub odpowiedniej metodyki dostosowuję się do preferencji Państwa. Zaznaczam, iż obecnie operuję na obszarze powiatu cieszyńskiego, z możliwością dojazdu na Zaolzie, choć chętnie też przyjmuję kursantów u siebie w Brennej, gdzie aktualnie rezyduję. W przyszłym roku planuję poszerzyć ofertę o kursy e-learningowe (z wykorzystaniem kamer internetowych), na które już teraz przyjmuję zgłoszenia. Zaś w przypadku głębszego zainteresowania moją osobą – kompetencjami, twórczością bądź osobowością – zapraszam do studiowania strony www.cieszynisko.eu. Szczególnie zwracam uwagę na rubryki językowe, gdzie niebawem zaczną pojawiać się materiały przydatne do nauki, jak też artykuły popularnonaukowe z dziedziny językoznawstwa i lingwodydaktyki mojego autorstwa. Zapraszam do kontaktu.
0-100