korepetycje angielski korepetycje niemiecki
Nie jesteś zalogowany.
Nie masz konta?

ET TOI: Nowa metoda do nauki francuskiego dla młodzieży Vite! Méthode de français
słowniki francuski i pomoce naukowe francuski


Vite! Méthode de français to nowa trzystopniowa elastyczna metoda do nauki języka francuskiego o jasnych i klarownych zasadach oraz zrównoważonej stopniowej progresji trudności.
Kurs przeznaczony jest na poziom gimnazjum i obejmuje poziomy zaawansowania A1, A2 oraz B1 (w oparciu o kryteria Cadre Européen Commun de Référence Pour Les Langues) odpowiadające trzem kolejnym poziomom podręcznika.
Vite! Méthode de français umożliwia harmonijny i wszechstronny rozwój umiejętności językowych, w tym leksykalnych, gramatycznych, komunikacyjnych oraz fonetycznych, a także respektując zróżnicowane predyspozycje i potrzeby uczniów oferuje szeroki wachlarz spersonalizowanych możliwości i technik osiągnięcia wyznaczonych przez metodę celów językowych oraz dydaktycznych umożliwiając najzdolniejszym uczniom systematyczne poszerzanie zdobytych umiejętności, przy jednoczesnej dbałości o uczniów, którym nauka języka francuskiego sprawia trudności.

Vite! Méthode de français oferuje staranną i dostosowaną do upodobań nastolatków szatę graficzną oraz interesującą młodzieżową tematykę.

Autorzy metody: Anna Maria Crimi, Domitille Hatuel.

W skład metody Vite! Méthode de français wchodzą następujące komponenty:

-Livre de l'élève (poziomy 1-2-3)
-Cahier + CD audio (poziomy 1-2-3)
-Mes ressources (poziomy 1-2-3)
-Livre actif pour l'élève et le prof (poziomy 1-2-3)
-Guide pour le prof + 3 CD audio (poziomy 1-2-3).
-Mes ressources (Civilisation, DELF, Emile) + 1 CD audio
-Strona internetowa kursu

PODRĘCZNIK UCZNIA:

Podręcznik podzielony jest na dziewięć jednostek lekcyjnych o wyraźnie zarysowanej i przejrzystej strukturze. Każda jednostka lekcyjna rozpoczyna się prezentacją dialogu, lub czytanki wraz ze zdjęciem, bądź obrazkiem nawiązującym do tematu przewodniego lekcji. Po prezentacji następuje seria czterech dwustronicowych sekcji:
-Les Mots poświęcona leksyce oraz funkcjom językowym,
-Communication skupiająca się na prezentacji i ćwiczeniu funkcji komunikacyjnych wprowadzanych w danej lekcji,
-La grammaire? Facile! prezentująca zagadnienia gramatyczne lekcji,
-Mes savoir-faire rozwijająca umiejętności językowe ucznia związane z rozumieniem ze słuchu, rozumieniem tekstu pisanego, jak również mówieniem i pisaniem.
Dodatkowo każda co trzecia jednostka lekcyjna zakończona jest rozdziałem Regards sur... przybliżającym aspekt cywilizacyjny Francji poprzez szczegółowe, a zarazem dostosowane do poziomu ucznia prezentacje różnych tematów związanych z historią, geografią, kulturą i sztuką Francji, a także stylem życia francuskiego społeczeństwa.
Po każdych trzech jednostkach lekcyjnych następuje dwustronicowy moduł podsumowujący Je fais le point z ćwiczeniami umożliwiającymi uczniowi przetestowanie własnych umiejętności językowych na danym etapie pracy z podręcznikiem.

Na końcu podręcznika umieszczone zostały następujące dodatkowe sekcje:
-Pages interactives z dodatkowymi poleceniami i podpowiedziami do niektórych ćwiczeń,
-Chansons z tekstami piosenek (do których nagrania znajdują się na płycie CD audio mp3 dołączonej do zeszytu ćwiczeń),
-Tous en scene! ze scenariuszem oryginalnej komedii muzycznej do odegrania przez uczniów na koniec roku,
-Lexique actif z nowymi słówkami z poszczególnych lekcji z podręcznika,
-mapa fizyczna i mapa administracyjna Francji oraz mapa państw i terytoriów francuskojęzycznych.

ZESZYT ĆWICZEŃ +1 CD AUDIO:

Zeszyt ćwiczeń podzielony jest na 9 jednostek odpowiadających kolejnym jednostkom lekcyjnym z podręcznika. W ramach każdej jednostki uczeń ma do dyspozycji następujące sekcje:
-Les Mots - jednostronicowa sekcja stanowiąca odpowiednik sekcji z podręcznika,
-Communication - j.w.
-La grammaire? Facile! - dwustronicowa sekcja stanowiąca odpowiednik sekcji z podręcznika,
-Mes savoir-faire - j.w.
-Je sais... - jednostronicowa sekcja z ćwiczeniami podsumowującymi każdą bieżącą lekcję.

Załączona płyta CD audio mp3 zawiera materiał audio towarzyszący ćwiczeniom na rozumienie ze słuchu, a ponadto nagrania piosenek, do których słowa znajdują się w końcowej części podręcznika.

MES RESSOURCES + 1 CD AUDIO:

Mes Ressources stanowi zestaw materiałów przygotowujących do egzaminu DELF A1, A2 i B1 (w zależności od poziomu podręcznika, którego dotyczy). Ponadto pozycja zawiera materiały poświęcone cywilizacji i kulturze Francji oraz francuskiego obszaru językowego, jak również specjalne fiszki językowe vers l'EMILE.

LIVRE ACTIF POUR L'ELEVE ET LE PROF:

Livre actif pour l'élève et le prof jest niezwykle prostą w użyciu elektroniczną wersją podręcznika do wykorzystania na komputerze, lub do wyświetlania na tablicy interaktywnej. Oferuje bogatą gamę interaktywnych ćwiczeń i oryginalnych funkcjonalności niedostępnych w papierowej książce.

GUIDE POUR LE PROF + 3 CD AUDIO:

Przewodnik dla nauczyciela zawiera prezentację założeń metodologicznych kursu, a ponadto liczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia poszczególnych lekcji z podręcznika oraz informacje związane z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto w przewodniku znajdują się odpowiedzi do ćwiczeń, transkrypcje materiału audio nagranego na płycie CD audio oraz materiały Tests et ressources zawierające dodatkowe testy i materiały powtórkowe.

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA FRANCUSKIEGO:

Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego? Każdy z nas powinien posługiwać się co najmniej dwoma językami obcymi z grupy języków urzędowych Unii Europejskiej. Umiejętność ta jest niezwykle ważna, ponieważ uczy tolerancji i poszanowania obywateli innych państw, sprzyja poznawaniu odmiennych kultur i obyczajów oraz ułatwia kontakty na gruncie społecznym i zawodowym. Z całą pewnością nie powinna więc ona pozostawać wyłącznie domeną wąskiej części społeczeństwa, bądź wybranych grup zawodowych, a raczej być powszechna i dostępna dla każdego.
W grupie języków europejskich język francuski zajmuje szczególne miejsce, a możliwości jego zastosowań oraz korzyści wynikające z jego znajomości są ogromne, choćby dlatego, że na całym świecie jest w sumie ponad 200 milionów użytkowników tego języka. Język francuski jest również językiem urzędowym Organizacji Narodów Zjednoczonych, UNESCO, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz wielu innych organizacji międzynarodowych.

Wbrew obiegowej opinii język francuski wcale nie należy do trudnych. Jest językiem stosunkowo łatwym do nauczenia się i bardzo przyjemnym w użyciu. Warto uczyć się języka francuskiego!

http://www.ettoi.pl/vite-methode-de-francais-page-55
język francuski