korepetycje angielski korepetycje niemiecki
Nie jesteś zalogowany.
Nie masz konta?

GOETHE-INSTITUT: BADANIA PROWENIENCJI ZBIORÓW W CIENIU KOLONIALIZMU
BADANIA PROWENIENCJI ZBIORÓW
W CIENIU KOLONIALIZMU

Humboldt-Forum, którego otwarcie planowane jest na rok 2020 i w którym wystawione będą eksponaty pozaeuropejskie, ma stać się miejscem spotkania kultur. Nasuwa się jednak pytanie o to, jak niemieckie i europejskie instytucje kultury podchodzą do krytycznych komentarzy dotyczących restytucji kolonialnych dzieł sztuki. Czy muzea te w ogóle powinny posiadać i wystawiać dobra kultury z innych części świata?


Christoph Schmälzle

Już niedługo Humboldt-Forum w Berlinie otworzy swoje podwoje. Dotychczas zbiory pozaeuropejskie w muzeach państwowych w Berlinie (Staatliche Museen zu Berlin) były pokazywane w położonej nieco na uboczu dzielnicy Dahlem, z dala od turystycznych atrakcji stolicy. Od roku 2020 mają być wystawione w odbudowanym Zamku Berlińskim. Wyspa Muzeów, na której oprócz Zamku znajduje się wiele innych instytucji posiadających bogate zbiory, stanie się więc uniwersalnym miejscem, umożliwiającym poznanie kultur z całego świata. Temu projektowi towarzyszą jednak duże kontrowersje. Krytyka związana jest przede wszystkim z nowo ukształtowaną wrażliwością na problemy, jakie może powodować wykorzystanie reliktów z czasów kolonialnych. Nasuwają się pytania – Jaki rodzaj prezentacji takich obiektów jest odpowiedni? W jaki sposób w ogóle znalazły się one w posiadaniu europejskich instytucji?

Pytanie o to, w jaki sposób europejskie muzea mają postępować z eksponatami z innych kręgów kulturowych, wywoływało w ostatnich latach burzliwe dyskusje. W Niemczech ta debata koncentruje się wokół przykładu Humbold-Forum. W 2017 r. historyczka sztuki Bénédicte Savoy wystąpiła z rady ekspertów tego muzeum, podnosząc poważne zarzuty – przyrównała nowo powstające Forum do reaktora w Czarnobylu, twierdząc, że krwawe przewinienia z przeszłości zamiata się pod dywan. Savoy należy do doradców prezydenta Francji, który w najbliższych latach zamierza rozpocząć szeroko zakrojny proces restytucji, czyli zwracania dóbr kultury do krajów, z których pochodzą.

BADANIE PROWENIENCJI ZBIORÓW – ŚRODEK O OGRANICZONEJ SKUTECZNOŚCI
W odpowiedzi na pytania przedstawione powyżej mogą pomóc badania proweniencyjne. To stosunkowo nowa dziedzina historii sztuki, zajmująca się ustalaniem pochodzenia eksponatów muzealnych. Jeśli badania przebiegną pomyślnie, uzyskane informacje pozwolą stwierdzić, czy obiekty trafiły do instytucji kultury w sposób legalny, czy nie. W 2018 r. Niemiecki Związek Muzeów (Deutscher Museumsbund) opublikował poradnik na temat postępowania z eksponatami z czasów kolonialnych. Jego autorzy podkreślali jednak, że do zwrócenia spornych obiektów zazwyczaj nie ma podstaw prawnych.

Czytaj cały artykuł:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/kul/mag/21447279.html