korepetycje angielski korepetycje niemiecki
Nie jesteś zalogowany.
Nie masz konta?

EDUNEWS.PL: NADZÓR PEDAGOGICZNY W DOBIE ZDALNEJ EDUKACJI A ZADANIA DYREKTORA

EDUNEWS.PL - portal o nowoczesnej edukacji.

NADZÓR PEDAGOGICZNY W DOBIE ZDALNEJ EDUKACJI A ZADANIA DYREKTORA

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego odnosi się do działań zewnętrznych wobec szkół i placówek, prowadzonych przez organy do tego uprawnione oraz do działań wewnętrznych, prowadzonych przez dyrektora. Kompetencje do działań dla powyższych organów określony został w zapisach Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. 2020.910 t. j. z późn. zm., w dalszej części zwanej Ustawą), a szczegółowe rozwiązania są wskazane w Rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2020.1551 t. j., w dalszej części jako Rozporządzenie). W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się nad obowiązkami dyrektora, ze szczególnym uwzględnieniem okresu nauczania zdalnego

Czytaj cały artykuł:

https://www.edunews.pl/system-edukacji/dyrektorzy/5425-nadzor-pe dagogiczny-w-dobie-zdalnej-edukacji-a-zadania-dyrektora