korepetycje angielski korepetycje niemiecki
Nie jesteś zalogowany.
Nie masz konta?

Ksiegarnia Edukator: Pratique Vocabulaire B2 , ABC DELF B1 Junior Scolaire Nowa formuła egzaminu
Na poziomie B2 istotne jest, aby uczeń zaczął przyswajać bogate i zróżnicowane słownictwo, dostosowane do dużej liczby sytuacji komunikacyjnych, aby mógł precyzyjnie wypowiadać się, zmieniać sformułowania i unikać zbyt częstych powtórzeń. Wydawnictwo CLE INTERNATIONAL wypuściło na rynek nową pozycję „Pratique Vocabulaire B2". Książka ta, podzielona na 20 rozdziałów tematycznych (zdrowie, studia, praca, polityka, społeczeństwo, gastronomia, sprawy bieżące, sztuka i wiele innych..). Pratique Vocabulaire B2 jest idealną pozycją zarówno do nauki indywidualnej jak i w klasie. Ta pozycja, kładzie szczególny nacisk na słownictwo, które jest przedstawione w spójnym kontekście a który pozwala odkryć daną dziedzinę i pole leksykalne czy kulturowe. Słownictwo wprowadzane jest w zdaniach prostych a następnie rozwijane w zdaniach złożonych z wykorzystaniem różnych rejestrów język (od formalnego do potocznego). Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające słownictwo są zróżnicowane. Hasłem wiodącym kolekcji „Pratique" jest : odkryj – przećwicz – powtórz – sprawdź. Dzięki takiej konstrukcji uczeń jest w stanie opanować dane słownictwo w przyjemny i nie monotonny sposób.


Wspominając o egzaminach DELF (le diplôme d'études en langue française) i DALF (le diplôme approfondi de langue française) , pragniemy podkreślić, iż formuła egzaminu została zmieniona. Zmiany dotyczą poziomów A2, B1, B2 i mają na celu zapewnienie zdającym możliwie najbardziej obiektywnych kryteriów oceny. Pytania otwarte z modułów : „rozumienie ze słuchu" oraz „rozumienie tekstu pisanego" zostaną zastąpione pytaniami jednokrotnego wyboru. Liczba pytań wielkokrotnego wyboru w ćwiczeniach rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego zostaje powiększona. Ćwiczenia polegające na łączeniu ze sobą elementów, ćwiczenia „prawda" / „fałsz" nadal będą stosowane. Zdający nie będzie już przytaczać fragmentu tekstu ani uzasadniać swojej odpowiedzi. Wiązało się to często z błędną interpretacją zarówno przez egzaminowanych jak i samych egzaminatorów. Większa liczba ćwiczeń umożliwi usunięcie ćwiczeń, w których liczba pytań była nieproporcjonalnie duża w stosunku do długości tekstu lub nagrania. Zmiana ta ma na celu zwiększenie komfortu osoby egzaminowanej, która nie będzie już musiała odpowiadać na zbyt dużą liczbę pytań dotyczących tego samego tekstu lub nagrania. Na przykład część dotycząca rozumienia ze słuchu DELF A2 będzie złożona z 14 krótkich dokumentów audio zamiast z 7, a DELF B2 będzie obejmował 5 nagrań zamiast 2 dokumentów audio, jak ma to miejsce obecnie.
W związku z wprowadzanymi zmianami czas potrzebny na rozwiązanie ćwiczeń w przypadku egzaminów DELF A2, DELF B1, i DELF B2 został poddany analizie. W przypadku egzaminów DELF A2 i DELF B2, mimo że liczba ćwiczeń i materiałów pomocniczych ulegnie zmianie, to nie wpłynie to na długość egzaminu. Jedyna zmiana dotyczy długości modułu „rozumienie tekstu pisanego" w przypadku egzaminu DELF B1- zostanie on wydłużony z 35 do 45 minut.
W egzaminie DALF (C1, C2) zostanie zniesiona konieczność wyboru specjalizacji. Kandydaci otrzymają do przeanalizowania złożone tematy ogólnospołeczne. Na poziomie C2 zdający powinien zrozumieć temat specjalistyczny, nawet nie będąc zaznajomionym z fachową terminologią. Okres przejściowy wynosi 3 lata[1][1].
W naszej ofercie pojawiła się nowa pozycja ABC DELF B1 Junior Scolaire uwzględniająca powyższe zmiany.

https://ksiegarniaedukator.pl/index.php/s/karta/id/9588
język francuski