korepetycje angielski korepetycje niemiecki
Nie jesteś zalogowany.
Nie masz konta?

CWRO: The Good Start Method for English nauczanie w oparciu o Metodę Dobrego Startu,21-22.04.18,W-wa
Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie zaprasza na szkolenie:

„The Good Start Method for English” - nauczanie języka angielskiego w oparciu o Metodę Dobrego Startu."

Planowany termin: 21 -22 kwietnia 2018 r. (sobota, niedziela)

Przewidywane godziny:
sobota: 10:00 - 16:30
niedziela: 09:00 - 15:30
Czas trwania: 16 h dydaktycznych

Koszt: 400 zł

Miejsce:
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Adresaci szkolenia:
nauczycieli języka angielskiego uczących dzieci 5-7-letnie (przedszkolaki i dzieci w wieku wczesnoszkolnym) oraz starsze dzieci z trudnościami w uczeniu się lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
nauczycieli innych języków obcych (pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego) uczących dzieci z wymienionych grup
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego) uczących dzieci z wymienionych grup
studentów i absolwentów wszystkich kierunków filologicznych (pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego)
wszystkich chętnych, np. rodziców (pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego)
Szkolenie prowadzone jest po polsku z elementami zajęć praktycznych w języku angielskim.

Opis szkolenia:
The Good Start Method For English (GSM) autorstwa prof. Marty Bogdanowicz, dr Katarzyny M. Bogdanowicz i dr Marty Łockiewicz to najnowszy program Metody Dobrego Startu®. GSM to nowa metoda nauczania języka angielskiego, która jednocześnie zapewnia wspomaganie rozwoju psychicznego (poznawczego, językowego, intelektualnego) i ruchowego dzieci, co podnosi gotowość uczenia się, a tym samym zwiększa jego skuteczność. Proponowany program może znaleźć zastosowanie w grupie 5–7-latków, a więc dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Może też być wykorzystany do nauki języka angielskiego dzieci z ryzykiem zaburzeń uczenia się. Program został opisany w podręczniku „The Good Start Method For English. Metoda Dobrego Startu® we wspomaganiu rozwoju i uczeniu się dzieci rozpoczynających naukę języka angielskiego”, który zawiera scenariusze zajęć w języku angielskim. Do podręcznika dołączona jest teczka z materiałami oraz 2 płyty CD z piosenkami.

Cel szkolenia:
Przedstawienie „The Good Start Method for English” (GSM) – najnowszego programu „Metody Dobrego Startu®” przeznaczonego do nauczania języka angielskiego 5–7-latków, który jednocześnie zapewnia wspomaganie rozwoju psychoruchowego, co podnosi efektywność uczenia się.
Uczestnicy zdobędą wiedzę o podstawach teoretycznych GSM, strukturze i organizacji zajęć, a także poznają szerokie możliwości zastosowania metody (między innymi w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
Rozbudowana część praktyczna szkolenia pozwoli uczestnikom na samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi po zakończeniu szkolenia. 

PROGRAM KURSU (teoria z praktyką):
 
Pierwszy dzień szkolenia (8 godz. dydaktycznych, w tym przerwy):
 
1. Wykład nr 1: Charakterystyka rozwoju dzieci 5-7-letnich oraz pozadydaktyczne czynniki wpływające na tempo nauki i postępy dzieci.
2. Wykład nr 2: Metodyka nauczania języków obcych dzieci w wieku 5-7 lat.
3. Wykład nr 3: Metoda Dobrego Startu® (MDS) M. Bogdanowicz (geneza,założenia, zastosowanie i skuteczność).
4. Wykładnr 4: The Good Start Method for English (GSM) – nowy program MDS:
projekcja i omówienie filmu pt. „The Good Start Method for English. Teaching English to Young Learners and Supporting Development” (analizafilmu z komentarzemidyskusją),
cele i założenia GSM,
zastosowanie programu GSM (m.in. wiek),
materiał graficzny, językowy i muzyczny,
organizacja zajęć prowadzonych programem GSM.
Drugi dzień szkolenia (8 godz. dydaktycznych,w tym przerwy):
 
1. Warsztat nr 1: Struktura zajęć GSM (w tym śpiewanie piosenek w języku angielskim).
2. Warsztat nr 2: Poprowadzenie jednych zajęć przez wykładowcę z uczestnikami odgrywającymi role dzieci wg gotowego scenariusza GSM. Dyskusja.
3. Warsztat nr 3: Poprowadzenie każdej części zajęć przez innego uczestnika szkolenia z pozostałymi uczestnikami odgrywającymi role dzieci wg gotowego scenariusza GSM. Dyskusja.
4. Wykład nr 5: Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach GSM – na przykładzie ryzyka dysleksji, SLI, dyspraksji, ADHD i inteligencji poniżej przeciętnej.
5. Warsztat nr 4: Planowanie scenariuszy w 3-osobowych grupach i ich prezentacja na forum. Dyskusja.
6. Podsumowanie zajęć i pytania.

Szkolenie prowadzą:
DR KATARZYNA MARIA BOGDANOWICZ
Psycholog, filolog polski i doświadczony nauczyciel języka angielskiego. Od 2012 do 2015 adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.  Autorka oraz współautorka publikacji na tematdysleksji i metodyki nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. książek „Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją” i „Dyslexia in the English classroom”).
Oraz
ANNA PRZEWŁÓCKA
Psycholog, absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i wczesnej edukacji z językiem angielskim. Pracuje w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym, zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, m. in. zajęcia Metodą Dobrego Startu. Brała udział w tworzeniu programu „The Good Start Method for English” poprzez prowadzenie zajęć w/w metodą w grupie dzieci 5-6-letnich i korektę scenariuszy.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.

Prosimy o zapisy on-line poprzez stronę www.cwro.edu.pl. Więcej informacji telefonicznie 22 847- 95-42/41 lub mailem cwro@cwro.edu.pl

http://www.cwro.edu.pl/
język angielski